NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK JE UŽ V PLNOM PRÚDU!

V utorok 2.septembra začal nový školský rok a do školských lavíc zasadlo 702 tisíc žiakov. Otvorilo sa viac ako 3 300 základných a stredných škôl.

Do základných škôl zasadlo 439 tisíc žiakov a do stredných 223 tisíc žiakov. Špeciálne základné a stredné školy evidujú 35 tisíc žiakov a prvý raz v histórii počet prváčikov prekročil počet 54 tisíc.

Od septembra 2014 sa tak niekoľko vecí mení ako pre učiteľov tak pre žiakov. Novinkou je napríklad novela zákona o tom, že na gymnáziá a stredné odborné školy s maturitou sa dostanú len žiaci s určitým priemerom známok. Táto novela bola prijatá ešte v čase minulej vlády a napríklad pri gymnáziách to znamená, že tam môžu študovať len žiaci, ktorí nemali na posledných troch vysvedčeniach na základnej škole, teda na konci ôsmeho a v celom deviatom ročníku, horší priemer z povinných predmetov ako 2. Pri stredných odborných školách s maturitou tento priemer nemôže byť vyšší ako 2,75.

Rezort školstva tiež posunul termín testovania deviatakov a to z toho dôvodu, nakoľko sa školy sťažujú, že po absolvovaní týchto testov, skladajúcich sa z matematiky a slovenčiny, sa v marci žiaci prestanú učiť i napriek tomu, že dokonca roka zostáva ešte veľa času. Pre tento rok bol preto posunutý termín týchto testov na 8.apríl a náhradný termín bude 21.apríla.

Tento rok sa taktiež objavili nové študijné odbory pre stredoškolákov a to napríklad Ochrana osôb a majetku pred požiarom, Klientsky manažér pošty alebo Lesníctvo a Lesnícky management. Pre učiteľov sa mení to, že od septembra zmizli z pedagogickej dokumentácie niektoré duplicitné tlačivá ako je osobný spis žiaka, plán práce školy alebo školského zariadenia, denník výchovnej skupiny či tematické – vzdelávacie plány jednotlivých vyučovacích predmetov.

Tiež vysokoškoláci zaznamenali zmenu oproti minulému školskému roku a to v tom, že pri žiadosti o sociálne štipendium už nebudú môcť preukazovať príjem z darovania. Ďalej rezort školstva chystá novinky, ktoré by mali u mladých vzbudiť záujem o štúdium vybraných odborov prevažne technického zamerania. Vysoké školy tak získali pre určité odbory väčšie finančné prostriedky. Novinkou je i kompletná akreditácia vysokých škôl, ktorá bude trvať 14 mesiacov a bude podrobnejšia po všetkých stránkach.