FONDY Z EÚ ČAKAJÚ NA VYČERPANIE

Nezávislý poslanec Miroslav Beblavý sa obáva, že vláda nestihne odčerpať peniaze do školstva z eurofondov, čo by spôsobilo to, že následne bude musieť vláda dotovať školstvo zo svojho. V roku 2015 by sa totiž podľa Operačného programu malo vyčerpať z fondov cez 220 miliónov eur, čo mu pripadá nie úplne ľahko realizovateľné a tým činom vzniká riziko, že sa v rýchlosti pošlú do Bruselu zle spracované faktúry na základe uponáhľaných kontrol a následne by eurofondy prepadli. Pokiaľ by sa tak stalo, Slovensku by prepadol akýkoľvek ďalší nárok na tieto eurofondy.

Tento rok sa nepodarilo vyčerpať z eurofondov ani polovicu vyššie uvedenej čiastky, takže je potrebné zvýšiť dvojnásobne rýchlosť čerpania. Štátny tajomník rezortu školstva Vladimír Kováčik tvrdí, že ministerstvo už urobilo kroky, ktoré majú čerpanie zefektívniť, respektíve zaviedlo krízový režim. Krízovým režimom je myslené skrátenie termínov kontroly týchto predložených výdajov zo strany prijímateľov. Ďalej rezort zintenzívňuje komunikáciu s týmito prijímateľmi, aby sa čo najrýchlejšie dostali k preplateniu na ministerstvo financií. Kováčik tiež nepochybuje o tom, že toto zrýchlenie nebude na úkor kvalitných kontrol.

V tomto roku zostáva ešte vyčerpať viac ako 31 miliónov eur v operatívnom programe Vzdelávanie čo podľa rezortu školstva nie je problém vzhľadom k počtu už schválených požiadaviek na preplatenie. Naviac i Bruselom pozastavené platby, na základe eurofondového auditu, boli už v júli uvoľnené.

Problémy s dočerpaním sa môžu objaviť v operatívnom programe Výskum a vývoj, kde zostáva dočerpať 103 miliónov eur. V tomto prípade sa jedná hlavne o vysoké školy. Podľa slov Kováčika sa rezort teraz zameria práve na uvoľnenie týchto prostriedkov, aby sa stihli všetky vyčerpať. Ministerstvo má v pláne dokončiť kontroly ešte tento mesiac, aby ich predložil v Bruseli čo najskôr a do prvej polovice novembra by mali byť známe výsledky, ktoré hádam budú uspokojivé.

Zdroj: Webnoviny.sk