Lekár Bratislava

V prípadoch, kedy je pacient pripútaný na lôžko doma, dochádza samamozřejme k ošetreniu do bytu, a to podľa závažnosti stavu. kontaktujte Lekár Bratislava Inak pacientov, ktori sa nemôžu dostaviť osobne z dôvodu horúčkovitého alebo iného závažnejšieho stavu, navštívi po ordinačné dobe, prípadne podľa potreby ihneď.